Ver MC2 en vivo en línea

MC2 Vivir, Canal de TV en Slovakia

MC2

Canal de tv en MC2. ver que canales de tv de Slovakia streaming gratis en línea en cualquier lugar.

Last Update date: 4 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Si busca canales precisos, visite el sitio web de Internet TV donde encontrará una lista completa de canales para todos los canales. Si encuentras dificultades para ver secuencias en directo, por favor compruebe primero nuestro detallado cómo guía del reloj. Y lo más importante, todas las corrientes que puede encontrar en nuestra página web son totalmente gratuitas - conexión a Internet es todo lo que necesitas!

Nota: MC2 Stream no está alojado en nuestro sitio, es proporcionada por la propia estación de tv. Así que por favor espere para conectarse a emisoras de televisión de MC2. Canal de TV en MC2 puede ser a veces fuera de línea.