Que está viendo MC2

Rating: MC23/5 (1 vote)
 • Nombre del canal de televisión: MC2
 • País de difusión: Slovakia
 • Más información sobre MC2, guía de programas y espectáculos se puede encontrar en el sitio web MC2.

Please Check Here to proceed to the destination page.

MC2 corriente no es recibido por nuestro sitio, es proporcionada por el canal de televisión. Así que por favor espere para conectarse a MC2 emisión. Canal MC2puede ser desconectado veces.

Si busca canales precisos, por favor visite el sitio web de TV por Internet, donde encontrará una lista completa de las corrientes de todos los canales. Si tiene dificultades con la transmisión, por favor lea nuestra ¿Cómo ver detallada guía. Y lo más importante, todas las corrientes se pueden encontrar en nuestro sitio web son completamente libres - Conexión a Internet es todo lo que necesitas!

 • Share on Blogger
 • Add to Pocket
 • Submit to Reddit
 • Share on LinkedIn
 • Publish on WordPress
 • Save to Pinboard
 • Bookmark this on Delicious
 • Submit to Digg
 • Add to Google
 • Add to Baidu
 • Add to Bookmark4you

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.